Spoorwegonder-doorgang van Hertumweg Goes

  • Belangrijke verbindingsweg

  • Uitgebreid monitoringsplan

  • Hoge mate verblijfskwaliteit

  • Geheel nieuw stationsgebied

Aanleiding

De stad Goes wordt door de spoorlijn Roosendaal – Vlissingen verdeeld. Het spoor vormt een barrière tussen het noordelijk deel waar het historisch centrum van Goes en het winkelhart zich bevinden en het zuidelijk deel waar vooral de middelbare scholen en woonwijken zijn gesitueerd. Door toenemend treinverkeer waren de overwegbomen steeds vaker gesloten. Hierdoor werd de doorstroming van het wegverkeer meer en meer belemmerd en ontstonden er regelmatig onveilige situaties.

Om de doorstroming voor wegverkeer sterk te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de geluidsoverlast te verminderen is er gekozen voor een onderdoorgang voor alle weggebruikers. Hierdoor wordt de barrièrewerking en het risico op conflicten tussen spoor- en wegverkeer volledig weggenomen. Tegelijkertijd is ook het aangrenzende stationsgebied inclusief busstation opnieuw ingericht met voorzieningen die hedendaags passend zijn.

De uitdaging

Om de overlast naar de omgeving te beperken en het werk in goede banen te leiden is een monitoringsplan opgesteld waarin maatregelen staan beschreven die bijv. overmatige trillingen voorkomen en geluidsoverlast beperken. Tijdens de uitvoering werden de risico’s nauwlettend in de gaten gehouden zodat deze tijdig bijgestuurd konden worden. De grootste uitdagingen zaten in de treinvrije periodes. De werkzaamheden (tijdens deze weekenden), moesten goed voorbereid en geregisseerd worden.

Het spreekt voor zich dat bij dit soort complexe civiele projecten vele aspecten komen kijken. Wij als RA infra hebben reeds aan meerdere van dit soortgelijke projecten ons steentje bij mogen dragen. Hierdoor weten we met welke zaken je zoal te maken krijgt tijdens de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Voorop staat dat geen enkel project hetzelfde is en dat voor iedere project maatwerk dient te worden geleverd. Gedurende de periode begin 2017 t/m eind 2019 hebben wij de nodige ondersteuning geleverd ten aanzien van projectmanagement als ook het technisch advies, dit laatste zowel in de voorbereidingen alsmede tijdens de uitvoering.

De aanpak

Het realiseren van dit omvangrijke project in Goes staat niet op zichzelf, maar past in een groter geheel. De uitvoering van alle werkzaamheden is gefaseerd verlopen waarbij eerst zoveel mogelijk de ondergrondse voorzieningen (zoals riolering en overige kabels en leidingen) werden vernieuwd en veelal een nieuwe plek hebben gekregen. Aansluitend werd de onderdoorgang gebouwd en de aangrenzende openbare ruimte heringericht. Toen de nieuwe inrichting klaar was, is de bestaande overweg verwijderd en was Goes voorgoed van een barrière verlost.

Hieronder een Timelapse van het inrijden van de spoordekken bij de van Hertumweg

 

Werkzaamheden RA infra

Voor dit project

Toetsen ontwerp-/uitvoeringstekeningen

Advies geotechniek en hydrologie

Advies toepassing van materialen

Contractvorming en aanbesteding

Realisatiekosten onderdoorgang

Kabels en leidingen

Verontreinigde bodem en bodemsanering

Toetsen niet gesprongen explosieven

Planning

Afstemming ProRail & andere stakeholders

Contact opnemen

Benieuwd hoe RA infra het verschil maakt? Neem contact op voor een goed gesprek.

Jakob Baalman

073 220 00 55

Werken bij RA infra

Bouwen aan de buitenruimte én jezelf ontwikkelen? Ervaar de kracht van collegialiteit en zet de eerste stap naar persoonlijke groei.

Overige werkzaamheden

RA infra gaat geen uitdaging uit de weg

Werken bij
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×