Terugkoppeling input inwoners 30km-zone Rossum

Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren brengt de gemeente Maasdriel binnen de kernen de maximumsnelheid op bijna alle wegen voor al het verkeer terug naar 30 kilometer per uur.

Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Rossum in het eerste kwartaal van 2023. Hieronder ziet u welke huidige snelheden gelden en op welke plekken dat gaat veranderen. Ter voorbereiding daarop haalden we bij inwoners op wat ze vinden van de plannen. We danken hen hartelijk voor de input.

 

Voor en na situatie                                                                   

 

Het ontwerp 

   

Wat vinden inwoners van de plannen?

Om verkeersgebruikers te stimuleren dat zij hun snelheid verlagen, zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals drempels en plateaus. Over het algemeen reageerden inwoners positief op deze maatregelen en staan zij achter de invoering van een 30km-zone in de kern van Rossum. Daarnaast kregen we nog wat specifieke vragen en opmerkingen binnen. Een reactie vindt u hieronder per onderwerp terug.

Snelheidsdisplay

Als mogelijkheid om verkeersgebruikers meer bewust te maken van de maximumsnelheid opperden inwoners om een snelheidsdisplay te plaatsen. Op basis van klachten en gemeten snelheden zetten we onze twee displays door de hele gemeente in. We gaan dit ook in Rossum doen.

 

Veilig van buiten naar binnen de bebouwde kom

We verlagen de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom. Op hetzelfde moment doen we dat ook in een ander project buiten de bebouwde kom, waar we de snelheid op veel wegen naar 60 km per uur verlagen. Hierbij houden we rekening met de verkeersveiligheid bij de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom. Daarom verplaatsen we de komgrenzen op de Waaldijk en op een klein stuk van de Maasdijk. Bij de grens met de bebouwde kom op de Hogeweg plaatsen we een drempel. Ook bepalen we bij het inrichten van de 60km-zones welke maatregelen we kunnen treffen om de overlast van motoren en racefietsen op de Waaldijk in Rossum aan te pakken.

 

Overgang van 80km/u naar 30km/u

Binnen dit project verlagen we de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom. Op veel wegen buiten de bebouwde kom verlagen we de snelheid naar 60km/u. Als we daarmee klaar zijn, komt een overgang van 80km/u naar 30km/u niet meer voor in Rossum.

 

Verzoek voor 50km/uur in plaats van 30km/uur

Er kwamen enkele verzoeken om in de Kerkstraat, Burchtstraat en Doorningstraat een maximumsnelheid van 50km per uur te hanteren. De weg moet dan helemaal omgevormd worden. Daarvoor is de ruimte in die straten helaas niet aanwezig.

 

Kruispunt H.C. De Jonghweg – M. van Rossumstraat

Op enkele wegen, zoals de H.C. de Jonghweg en de M. van Rossumstraat, geldt nu een maximumsnelheid van 50 km per uur. Met het verlagen van de snelheid naar 30 km per uur, passen we de remmende maatregelen hierop aan. Andere maatregelen, zoals voorrang op het kruispunt of het aanleggen van een rotonde, zijn daarbij naar verwachting niet nodig.

 

Voorrang binnen 30km-zone

Binnen 30km-zones heeft verkeer van rechts meestal voorrang. In bijzondere situaties kunnen we hiervan afwijken. Binnen Maasdriel komt zo’n afwijking niet voor.

 

Verkeersborden

De maximumsnelheid en de inrichting van de weg moeten overeenkomen. Daarnaast plaatsen we verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven. Door te werken met grote 30 km-zones, beperken we het aantal borden. Daar waar mogelijk combineren we het 30km-bord met het bord ‘Rossum’. Als we alleen verkeersborden plaatsen en geen overige remmende maatregelen treffen, heeft dat onvoldoende effect op het verlagen van de snelheid.

 

Beperk het aantal borden

Door te werken met grote 30km-zones beperken wij het aantal borden.

 

Kerkstraat (11 en verder) – Burchtstraat

De Kerkstraat (vanaf nummer 11) en Burchtstraat kwamen veel terug in de reacties in verband met het risico op trillinghinder en het behoud van de karakteristieke uitstraling van de wegen. We behouden de karakteristieke uitstraling, met de gebakken klinkers, bij de aanpak van deze wegen.

 

Ontbreken trottoir op Hogeweg

Op de Hogeweg ten oosten van de Wetering ontbreekt een stuk trottoir. We onderzoeken waarom dit niet met de nieuwbouw is gerealiseerd. Indien mogelijk leggen we daar alsnog een trottoir aan.

 

Ontbreken trottoir op Slotselaan

Het bestaande profiel van de Slotselaan, met bomen aan beide zijden van de weg, biedt helaas weinig ruimte om dit zonder grote maatregelen aan te pakken. We pakken deze suggestie dan ook niet op binnen het inrichten van de 30km-zones in de kern van Rossum.

 

Vormgeving drempels

De aan te leggen drempels voldoen aan de normen en hebben een remmend effect. De drempels die we aanleggen in de kern van Rossum zijn voor een gewone personenauto over het algemeen te passeren met een snelheid van 30km per uur.

 

Afkoppelen riolering

Bij het aanpassen van de snelheid naar 30 km per uur in de kern van Rossum, nemen we geen werkzaamheden aan de riolering mee. Dit doen we wel bij andere projecten, waarbij we kansen zien om dit tegelijkertijd op te pakken.

 

Burgemeester van Randwijckstraat

Deze straat blijft een gebiedsontsluitingsweg met de daarbij behorende maximumsnelheden. Er zijn plannen om deze weg opnieuw in te richten. Als de gemeenteraad daar budget voor beschikbaar stelt, gaan we daarmee aan de slag.

 

Snelheid Manhuisstraat

We meten digitaal de gemiddelde snelheden op onze wegen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde snelheid op de Manhuisstraat onder de 30km/u ligt. Er is daarom geen aanleiding om op kortetermijnmaatregelen te nemen.

 

Bocht Weteringshoek

Onlangs kwam er een melding binnen over de breedte van de weg in de bocht van de Weteringshoek. De weg is smaller geworden. Om te zorgen voor meer uitwijkmogelijkheden voor auto’s, passen we de weg op korte termijn al aan.

 

Downloads

Download hier de bestanden met de voor en na situatie en het ontwerp.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Neem dan contact op door hieronder uw gegevens in te vullen en uw bericht achter te laten.

Gemeente Maasdriel
projectleider
. realisatieMSD@maasdriel.nl
  • Hidden
  • Hidden
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×