Privacyverklaring

RA infra B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan, wat binnen haar mogelijkheden ligt, om uw privacy te waarborgen. Waarom en welke persoonsgegevens we van u verwerken staat beschreven in deze privacyverklaring.  We gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens, dit houdt in dat RA infra zich in alle gevallen conformeert aan de bijbehorende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dit met zich mee brengt staat hieronder beschreven.

 • We verwerken uitsluitend een klein deel van uw persoonsgegevens beperkt, welke dit zijn staat verder in deze verklaring beschreven. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen u uitdrukkelijk om toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • RA infra geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Binnen RA infra zijn er passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • RA infra is op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens. We willen u hierop wijzen en zullen deze respecteren.

RA infra neemt haar verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring hier vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers
Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door RA infra verwerkt met het volgende doel:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatieve doeleinden omtrent een opdracht;
 • Uitvoeren van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan RA infra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verzameld op grondslag van ‘’uitvoering van een overeenkomst’’.

Uw persoonsgegevens worden door RA infra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gelijk aan de looptijd van de overeenkomst. Daarna worden deze gegevens alleen opgeslagen in de financiële administratie voor een looptijd van maximaal 7 jaar.

Binnen de EU
RA infra verstrekt geen persoonsgegeven aan partijen welke zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarig
RA infra verstrekt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Website
RA infra maakt op haar website enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Google Analytics is ingesteld als functionele cookie. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt uit de website.

Bewaartermijn
RA infra bewaart persoonsgegevens niet langer dan het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel de wettelijke eis aan de bewaartermijn.

Een Curriculum Vitae van een sollicitant wordt niet langer dan 4 weken opgeslagen. Mocht er een grondige reden zijn om een Curriculum Vitae langer te bewaren dan 4 weken, dan wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de betreffende persoon.

Beveiliging
RA infra heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Persoonsgegevens zijn alleen in te zien door leden van het management team;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de bescherming van persoonsgegevens;
 • Analoge persoonsgegevens worden in een gesloten ruimte opgeslagen. Deze ruimte is alleen te openen door leden van het management team.

Uw rechten
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons in bezit zijn. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking, of een gedeelte, van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. U heeft recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere partij. Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van een door u gegeven toestemming of het tekenen van een toestemmingsverklaring dan kunt u dit op elk gewenst moment intrekken.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan dit document. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven, dit is de toezichthoudende organisatie op het gebied van uw privacybescherming.

 

RA infra
Den Dries 4, Valkenswaard
5552 CL
T: 040 207 61 63
E: Info@rainfra.nl

Contact opnemen

Benieuwd hoe RA infra het verschil maakt? Neem contact op voor een goed gesprek.

RA infra BV

040 207 61 63

Werken bij RA infra

Bouwen aan de buitenruimte én jezelf ontwikkelen? Ervaar de kracht van collegialiteit en zet de eerste stap naar persoonlijke groei.

Overige werkzaamheden

RA infra gaat geen uitdaging uit de weg

Werken bij
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×