RA infra, beweegt mee!

Covid-19, je komt er niet meer omheen. Ook voor RA infra heeft het coronavirus directe gevolgen in het aanbieden van haar diensten. Met name bij het onderdeel burgerparticipatie lopen we tegen diverse uitdagingen aan. Gelukkig beschikt RA infra over een creatief team en de juiste middelen waardoor we flexibel kunnen inspelen op dit soort situaties.

Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden die RA infra biedt om ook binnen de geldende maatregelen van het RIVM een gestroomlijnd burgerparticipatieproces te kunnen doorlopen. Het mooie is dat al deze tools samen ingezet kunnen worden waardoor we op afstand toch zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen en delen, wat uiteindelijk leidt tot draagvlak onder de burgers.

 

1. Projectwebsite

Een projectwebsite is een speciale geïntegreerde website van RA infra. Deze website biedt de basis voor belanghebbenden voor ieder project. Op deze interactieve pagina kunnen stakeholders actuele informatie over het project of de voortgang vinden. Ook biedt RA infra op deze webpagina de mogelijkheid aan belanghebbenden om vragen te stellen, hun mening te geven én door gebruik te maken van een interactieve kaart kunnen ze doormiddel van een pointer direct de locatie aanwijzen. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke informatie voor de stakeholders beschikbaar wordt gesteld.  Zo geeft de pagina een duidelijk beeld over de fase waarin een project zich bevindt, de werkzaamheden die uitgevoerd zijn en nog moeten gebeuren maar ook de ontwerpen, presentatie(s) en video’s kunnen hier getoond worden.

 

 

2. Video

Presentatie video

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Een van de mogelijkheden is het opnemen van een presentatie video. De presentatie die normaal live in een zaal wordt gegeven wordt nu in onze eigen ‘studio’ gefilmd. Het is mogelijk om meerdere personen aan het woord te laten, denk hierbij aan de wethouder, projectleider, ontwerper etc. Dit kan door sprekers één voor één aan het woord te laten of in een gezamelijke setting maar wel met 1,5 meter afstand tussen de sprekers. Het is ook mogelijk om individuele videoboodschappen aan elkaar te monteren.
Liever niet in beeld? We kunnen ook de presentatie voorzien van een voice-over. Het voordeel van deze video is dat de focus geheel ligt op de presentatie waardoor deze makkelijk te volgen is. De sprekers kunnen de boodschap, die onder de presentatie wordt gezet gemakkelijk vanuit thuis inspreken. Alle montagewerk wordt vakkundig de communicatieadviseur van RA infra verzorgd!

Video op locatie

Het is ook mogelijk om een video op te nemen op de projectlocatie of op voorbeeld locaties. Hierin worden de burgers meegenomen naar het projectgebied waar een deskundige ter plaatse uitleg geeft over het project. Denk hierbij aan knelpunten, wateroverlast, verkeer, verharding, etc. Ter versterking hiervan kan er op een (vergelijkbaar) gerealiseerd project gefilmd worden om bijvoorbeeld een ontwerpoplossing te tonen.

3D video

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Ter verduidelijking van onze ontwerpen kunnen wij deze omzetten in een 3D real-time animatie video. Hierin vliegt de burger als het ware door en over het project heen. Deze manier zorgt voor een duidelijk en helder beeld van het ontwerp en de toekomstige situatie. Het is hierin zelfs mogelijk om elk jaargetijde en weersomstandighedenheid na te bootsen. Een bewoner kan hierdoor goed geinformeerd zijn mening vormen over het ontwerp.

 

3. Enquête

Om de burger optimaal te laten participeren verzorgen wij volledige (digitale) enquêtes. Deze enquêtes stellen ons in staat om een goed beeld te krijgen van de eisen, wensen en knelpunten die er spelen onder de bewoners. De antwoorden worden door ons geanalyseerd en verwerkt in een duidelijk en overzichtelijk rapport met bijbehorend advies.

Digitale enquêtes brengen een aantal voordelen met zich mee. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat bewoners deze anoniem in kunnen vullen en enquêtes een zeer laagdrempelige manier van participeren is, anderzijds richten wij de enquête zo in dat gebruiksgemak voorop staat. Door gebruik te maken van een geavanceerd enquêtesysteem kunnen zowel open als gesloten vragen gesteld worden maar ook stellingen, meerkeuze vragen, rangschikkingen, kunnen worden voorgelegd. Een bijkomend voordeel van digitale enquêtes is de mogelijkheid om vragen te sturen op bepaalde thema’s of onderwerpen zoals groen, veiligheid, klimaat, enzovoorts. Het toevoegen van foto’s, animaties of tekeningen zorgt ervoor dat de burger een nog duidelijker beeld krijgt en zo een en bruikbaar antwoord kan geven met een grote algemene respons op de enquête. Een extra pluspunt hierin is dat wij onze enquête ook kunnen gebruiken als chat om direct contact te hebben met burgers.

Indien blijkt dat de digitale enquête voor bepaalde doelgroepen niet werkbaar is kan deze enquête ook analoog verzorgd worden. Middels antwoordenveloppen verzamelen wij de uitkomsten en verwerken deze in ons analyse programma zodat u als klant één totaal rapport krijgt.

 

4. Digitale bijeenkomsten

Tijdens een burgerparticipatie traject is het van belang dat we optimaal samenwerken. Helaas is het in deze tijden niet mogelijk om fysiek samen te komen. Daarom organiseert RA infra digitale bijeenkomsten. Niet alleen met het projectteam of de wethouders maar ook met de klankbordgroepen houden we op die manier nauw contact.
RA infra stelt van te voren duidelijke spelregels op en leidt de vergadering in goede banen. Hierdoor kunnen ook burgers die niet gewend zijn om digitaal te vergaderen aan het woord komen.  Door deze gestructureerde bijeenkomst kunnen we zoveel mogelijk informatie verzamelen zonder vertragingen op te lopen in het proces.

Contact opnemen

Benieuwd hoe RA infra het verschil maakt? Neem contact op voor een goed gesprek.

RA infra BV

040 207 61 63

Werken bij RA infra

Bouwen aan de buitenruimte én jezelf ontwikkelen? Ervaar de kracht van collegialiteit en zet de eerste stap naar persoonlijke groei.

Overige werkzaamheden

RA infra gaat geen uitdaging uit de weg

Werken bij
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×